Waar

(Be)Zoeken gezinnen
De toeleiding gebeurd in 5 Vlaamse lokale regio’s: Leiestreek, Vlaamse Ardennen, Scheldeland, Brabantse Kouters en Pajottenland.

Hoe bezielster en dienend voortrekster Anny De Windt gezinnen die in armoede moeten leven (blijft) zoekt(en)
Zij vindt het nodig om bewust en steeds opnieuw actief naar hen te zoeken. Bijvoorbeeld bij mooi weer op woensdagnamiddagen en in het weekend door sociale woonwijken rijden om er spelende kinderen aan te spreken. Die brengen vaak Anny tot bij hun ouder(s). Een babbel maken met moeders tijdens het winkelen in de Aldi en LiDL.
Zo kom je gezinnen die verborgen in armoede leven of die plots niet meer naar een OCMW gaan, op het spoor. Er zijn niet alleen kansarmen die de weg naar de professionele zorgsector niet vinden, er is ook uitval in de sector.

Gezinnen geconfronteerd met kansarmoede die BiJeVa al ondersteund, zorgen er ook voor dat andere gezinnen die in een kansarmoede situatie zitten de weg naar Anny vinden.

Door samen te werken met diensten, organisaties en beroepsmensen die met gezinnen die in kansarmoede moeten leven in contact komen. Denk aan OCMW, CAW, CLB, OCJ, scholen, artsen, verpleegkundigen…

Verder is het een zorgvuldig werken in het veld zonder vellen rapporten, maar met geduld, inleving, oplossingsgericht en steun van vrijwilligers, donateurs, relaties en sympathisanten.

Winkelwagen
Scroll naar top