Werkwijze

Doneren met winkelmand (omdat jij beslist)

Stel het je even voor. Je doet je online donatie om kinderen te helpen die opgroeien in kansarmoede en legt tegelijkertijd in de winkelmand waaraan BiJeVa vzw jouw centen moet uitgeven.

De regel is dat BiJeVa vzw met jouw financiële donatie de producten die jij in de winkelmand legde just in time aankoopt of betaalt met de bedoeling uit hetzelfde gezin 1 of 2 of 3 en meer kinderen die er opgroeien in kansarmoede te helpen.

Tijdens sociale interacties in de dagdagelijkse realiteit kunnen die aankopen of  betalingen tegelijkertijd plaatsvinden samen met gelijkaardige giften van andere donateurs.

In de praktijk is het altijd BiJeVa vzw die de goederen en diensten rechtstreeks betaald aan de leverancier, organisator of dienstverlener

Met het gebruik van een winkelmand wil BiJeVa vzw goeddoen betrokken laten doen, door rekening te houden met de voorkeuren van de donateur als volgt.

De donateur kan bij ons meer dan alleen maar geld schenken. Door producten in een winkelmand  te kunnen leggen kan aangegeven worden wat BiJeVa vzw met de gift achteraf dient aan te kopen en/of te betalen. Ook is het belangrijk dat BiJeVa zo duidelijker aangeeft dat ze er alles aan doet de gift 100%* uit te geven aan wat de donateur in de winkelmand legde.

Dit betekent dat de donateur en BiJeVa vzw goeddoen betrokken doen in het uitsluitend belang van kinderen die opgroeien in kansarmoede. De donateur en verkrijger BiJeVa vzw blijven zich bewust van de bevoordeling van BiJeVa vzw door de gift.

 

Samenwerken waarderen wij

Het betreft hier dus een gerichte donatie van centen aan BiJeVa vzw die zich ertoe verbindt:

Met het geld de aangegeven producten aan te kopen of te betalen voor een gezin  waarin kinderen in kansarmoede opgroeien en de donateur een terugkoppeling te bezorgen over al zijn donaties aan het begin van komend werkingsjaar.

Tegen jou als “wakkere donateur” te praten en te luisteren want je kan door middel van onze chatservice ook vragen stellen of over jezelf vertellen.

Bij het schenken van minstens 40 euro per kalenderjaar voegt BiJeVa daar een fiscaal attest bij.

Met het attest kan jij aanspraak maken op 45% directe belastingvermindering van het bedrag van de gift. Per 25 euro gift(en) betaal jij dan maar 13,75 euro en per 100 euro maar 55 euro. En het leuke is dat jij zelf daar niets hoeft voor te doen want BiJeVa regelt via BELCOTAX online dat het fiscaalattest automatisch verrekend wordt in jouw belastingaangifte bij de administratie van de fiscaliteit.

Alle donaties die je in de loop van een jaar op de rekening van BiJeVa vzw stort, worden samengeteld op één fiscaalattest

Ontdek meer over het belastingvoordeel bij giften.

Jaarlijks schenk je

Je belastingvoordeel

Hoeveel heeft je donatie netto gekost

€ 40

€ 13,5

€ 26,50

€ 60

€ 27

€ 33,00

€ 100

€ 45

€ 55,00

€ 150

€ 67,5

€ 82,50

€ 250

€ 112,5

€ 137,50

€ 300

€ 135

€ 165,00

*ontdek meer op het afrekenblad

Winkelwagen
Scroll naar top