Doneer

10,00100,00

Doneer: Kleine echte en oprechte meisjes en jongens geconfronteerd met kansarmoede die groot dromen

PSST… DE SINT EN DE KERSTMAN KOMEN ERAAN

Artikelnummer: Doneer Categorie:

Doneer:

Als kind droom je vaak dat de Sint en de Kerstman een man op een wolk is, in een rood plunje met een mijter of puntmuts op het hoofd, een grijze baard en zittend op een wit paard of een slee getrokken door rendieren. Gulle gevers die voor en op 5 december en tijdens kerst met de hulp van schoorsteenpieten of elfjes speelgoed en lekkers uitdelen aan kinderen. De kinderwereld is een speelwereld.

 

Voor kinderen die opgroeien in een gezin dat geconfronteerd wordt met kansarmoede blijft het meestal bij dromen over deze kindervrienden. Daarmee verbonden hebben hun ouder(s) gevoelens van schaamte en machteloosheid. Samen zorgt dit voor het toenemen van stress en spanningen. Help mee, ouders hun kind het cadeau geven dat hij of zij écht graag wil. Zo doe jij ook een mooie verbinding ontstaan tussen ouders en hun kinderen.

 

Ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen, maar we willen je ervan bewust maken dat er kinderen zijn die buiten de boot en slede vallen. In België zijn er dat meer dan 500.000.

Daarom vragen wij iedereen die deze kinderen hun gelijkwaardigheid gunt om geld te doneren aan vzw BiJeVa! Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen! BiJeVa zorgt er al vijftien jaar voor dat kinderen die opgroeien in kansarmoede meer erbij horen. Wij willen ze kunnen blijven verrijken, verrassen en inspireren.

Chakraspirit steunt de BiJeVa-actie door in naam van de BiJeVakinderen elke donateur die minstens €25 schonk een verrassingspakket van kristallen en edelstenen toe te sturen. Zodat u ruimte kunt geven aan het onbekende gevoed door wat u ten diepste drijft.

 

Extra info:

Hoeveel kinderen helpt vzw BiJeVa?

Vanaf het ontstaan van vzw BiJeVa eind 2006, steunden wij 1563 BiJeVakinderen. Kinderkansarmoede gaat voor BiJeVa over het opgroeien van 6 – 12 jarige kinderen, met een uitloop t.e.m.14 jaar, in een gezin dat moet leven in kansarmoede. Verzachten van kinderkansarmoede vraagt dan ook om het aanpakken van kansarmoede in het gezin. Wij helpen de ouders hun kopzorgen te verzachten en hun knelpunten op te lossen met het verstrekken van bij-staan. Bij-staan ademt meer menselijke waardigheid dan bijstand.

Tot wanneer loopt de BiJeVa-actie?

De bekendmaking van ‘De Warmste Weken van Kinderkansarmoede Verzachten’ start op 12 november 2021. De Warmste Weken van Kinderkansarmoede Verzachten vinden plaats van 1 december tot en met 31 december.

Een kind groeit nooit alleen op in kansarmoede er leeft een heel gezin in kansarmoede. BiJeVa start de bedeling van het speelgoed en het lekkers op 5 december en tijdens de kerst, vanuit haar kleine speelgoedreserve, in afwachting van verhoopte donaties. Zelf vinden we dat nauwelijks bijzonder. Voor die kinderen en hun ouders die geholpen worden is het duidelijk hoe waardevol geven is en mag bij hen het deugd doen dat gevers mensen zijn die meer aan dan over mensen denken, niet onderschat worden. Bezorg hen een explosie van spontane generositeit. Daar worden we samen dichtblij van! Er is geen groter geschenk dan iets geven. Dat maakt voor hen het verschil. Doneren doet beter leven. Geven draagt bij aan u ontwikkeling als mens en is dus ontvangen. Het is simpelweg goed om het je te herinneren.

Chakraspirit steunt de BiJeVa-actie door in naam van de BiJeVakinderen elke donateur die minstens €25 schonk een verrassingspakket van kristallen en edelstenen toe te sturen. Zodat u ruimte kunt geven aan het onbekende gevoed door wat u ten diepste drijft.

Krijgt u een fiscaal attest?

Vanaf dat u 40 euro schenkt ontvangt u van vzw BiJeVa een fiscaal attest. Daarmee krijgt u 45% van het bedrag van uw gift terug via belastingvermindering. Bijvoorbeeld een gift van 40 euro storten kost u dan maar 22 euro. En zelf moet u daar niets voor doen. Wij verwittigen de belastingdienst. Zij regelen automatisch uw belastingvermindering. U dient dus enkel het attest bij te houden voor geval dat de belastingdienst het zou opvragen!

Chakraspirit steunt de BiJeVa-actie door in naam van de BiJeVakinderen elke donateur die minstens €25 schonk een verrassingspakket van kristallen en edelstenen toe te sturen. Zodat u ruimte kunt geven aan het onbekende gevoed door wat u ten diepste drijft.

Hoe en hoeveel doneren?

Bij het doneren op crowddonation.be staan op de donatiepagina van deze BiJeVa-actie aan te vinken bedragen van €10, €25, €40 en €100. Daarnaast bieden wij u op crowddonation.be de kans om ook directe invloed uit te oefenen op de oplossing van hun andere problemen. Juist nu het zo belangrijk is. Bijvoorbeeld als donateur wilt u van harte €100 geven. In plaats van op de donatiepagina van deze BiJeVa-actie €100 aan te vinken kiest u €10, €25 of €40. Voor wat overblijft van uw €100 kunt u in die donatie shop iets anders kiezen waaraan vzw BiJeVa dat overblijvend deel moet uitgeven. Bij deze betaalmogelijkheid gaan kosten af naar de betaalaanbieder mollie voor de aangeboden online betaalmogelijkheid. Maar deze past vzw BiJeVa bij vanuit haar sponsor opbrengsten. Zo bent u als donateur er zeker van dat wij uw volledige donatie besteden aan de BiJeVa-actie. Meer daarover is te ontdekken in het antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt er met donaties?’. Vanaf minstens €40 stuurt vzw BiJeVa een fiscaal attest naar het adres en op naam van de donateur die vermeld stond op de webpagina ‘Afrekenen’. De verzending heeft plaats in de loop van februari 2022 (belastingaangifte: aanslagjaar 2022 / inkomsten 2021). Elke donateur, zonder te letten op hoeveel die schonk, ontvangt een terugkoppeling waarin staat aangeven waar het geschonken geld naar toe ging. Vanaf minstens €25 stuurt Chakraspirit in naam van de kinderen een verrassingspakket van kristallen en edelstenen, naar elke donateur op het adres en de naam van de rekeninghouder die vermeld stond op de webpagina ‘Afrekenen’.

Wat gebeurt er met donaties?

Donaties gaan 100% naar de aankoop van speelgoed en snoep voor de kinderen die vzw BiJeVa steunt. De kinderen krijgen dat op 5 december en tijdens de kerstvakantie.

Een kind groeit nooit alleen op in kansarmoede er leeft een heel gezin in kansarmoede. Bij een explosie van spontane generositeit kunnen wij ook de ouders helpen met voeding, of het vervangen van versleten kledij en schoeisel voor hun kinderen of het betalen van openstaande facturen bij de school, de leveranciers van elektriciteit, gas en water. Deze hulp geven wij aan de gezinnen tijdens de nieuwjaarsperiode.

Om verwarring, erger nog misleiding te vermijden over het feit dat uw centen volledig naar het goed doel gaan, willen wij daar heel transparant over zijn. Je wil als donateur dat uw centen 100% terechtkomen bij diegene aan wie u ze schonk en dat die deze 100% uitgeeft aan het goed doel. Wel vzw BiJeVa realiseert dat als volgt. De kosten om haar werking te bestendigen en in voorwaartse richting te sturen worden betaald uit de opbrengst van sponsorgelden. Zo ook de kosten van fondsenwerving. Zelfs als er wat van uw donatie afging aan kosten naar de betaalaanbieder voor de aangeboden online betaalmogelijkheid wordt dit voorafgaand aan de besteding van uw centen er terug bijgelegd uit de opbrengst van sponsorgelden.

Dat kan allemaal omdat het beleid van vzw BiJeVa, de uitvoering ervan en het laten ontstaan van deze BiJeVa-actie uitsluitend gebeurd door vrijwillig(st)ers. Er worden geen lonen, noch huurgelden betaald en geen uitgaven gedaan aan wervingsbedrijven die geld inzamelen of services daartoe verlenen voor goede doelen. Wij schreeuwen niet om uw geld met TV spots, radio spots, gesponsorde programma’s op TV, met callcenters, dure direct mailacties. Door bewust dergelijke kostenvreters af te houden is het dus de regel bij BiJeVa dat geld van donateurs volledig wordt besteed aan het goed doel.

Uw geld ging naar …?

In onze terugkoppeling sturen wij u het bewijs ervan.

Hoe helpt BiJeVa kinderen?

Kansarmoede is chaos!

Een aanzienlijk kenmerk van kansarmoede is aanhoudend moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan levensgebeurtenissen als een faillissement, sterfgeval, nadelige tegenslag, brand, ongeval, oplichting, scheiding waardoor men moet leren omgaan met minder geld. Maar ook persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroonkunnen oorzaken zijn. Gevolgen zijn stress, een slechtere gezondheid, onvoorspelbaarheid en ook komen er vaak opvoedingsproblemen voor. Daarnaast gunnen mensen die het beter hebben hun dikwijls geen gelijkwaardigheid, hebben die mensen meer kans op langdurige schulden en daarmee verbonden gevoelens van vernedering, schaamte, machteloosheid, gebrek aan eigenwaarde, een gemis aan menselijke waardigheid en uitsluiting.

Onderstaande activiteiten zijn geen op zichzelf bestaand gebeuren maar om te zorgen dat die kinderen meer erbij horen met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen, verrijken en inspireren:

  • een weekje buitenhuisvakantie in juli (groepsvakantie)
  • twee weken buitenhuisvakantie bij een vakantiegastgezin in Nederland
  • daguitstappen naar een pret- en Avonturenpark, kindermuseum, evenement (bijvoorbeeld Classics for Kids)
  • thema-activiteiten: sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest
  • een ontdekplek bieden in onze Educa Container waar ze kunnen een hobby beoefenen, een Lego Education workshop volgen, leren computeren of hun eigen ‘Koffer voor Gelukkigen’ kunnen ontwerpen
  • hun de mogelijkheid geven vanaf hun vijftiende aspirant begeleid(st)er of aspirant logistieke medewerk(st)er te zijn op onze groepsvakantie.

 

Wie is, hoe en waar werkt BiJeVa?

Wie?

BiJeVa vzw is een (onafhankelijke) vrijwilligersvereniging zonder winstuitkering die geen commerciële activiteiten ontplooit. De naam BiJeVa is een lettergreep woord dat als afkorting gemaakt is op grond van delen uit volgende verschillende woorden die doelen op initiatieven:

  • Bijzondere Jeugdvakanties
  • Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijdsaanbod

Hoe?

Om van betekenis te zijn of het verschil te maken voor kinderen die opgroeien in kansarmoede kiest vzw BiJeVa voor mogelijk maken in plaats van organisatie en aansturing. De vraag is niet wat de beschikbare oplossing is, maar wat er in deze kansarmoedesituatie nodig is. Hulpzoekers vragen om een oplossing niet om toestemming. De aanzet is dan ook laagdrempelig opgezet vertrekken vanuit de werkelijkheid. Het dienend voortrekkerschap van dat feitencratisch werken is in handen van bezielster Anny De Windt.

Anny begint aan hun keukentafel met niet-beoordelend luisteren om rekening te houden met wat voor hen zelf van betekenis is, in hun eigen specifieke context. Haar houding is onvoorwaardelijk dingen mogelijk maken die bijdragen aan de mogelijkheden die ze hebben om het zelf en samen te redden op een manier die past bij wat ze kunnen en willen. Dat doet zij door daarvoor belemmeringen te gaan weg nemen of op een andere manier te ondersteunen geholpen door een team van 35 vrijwilligers. Ouders en kinderen helpt Anny op een manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en compassionele ontferming centraal staan, gericht op het verminderen van stress, geen onnodige bemoeienis hebben met het gezin en tools aanbieden rekening houdend met hoe diep zij in de problemen zitten.

Authentiek, met een goede vibe en een enorme drive gaat zij op zoek naar gezinnen die in kansarmoede leven, door bij goed weer op woensdagnamiddag en in het weekend in sociale wijken spelende kinderen aan te spreken of een babbel te maken met moeders met kinderen in de Aldi, Lidl en Action. Zij vraagt ouders en kinderen niet hoe ze kan helpen maar sluit elke babbel af met te zeggen als ze van betekenis kan zijn, zij eenvoudig het berichtje “Anny bel mij eens” kunnen sms’en naar 0499 24 54 36. Gezinnen die al ondersteuning krijgen van vzw BiJeVa geven dat ook door aan lotgenoten. De toeleiding gebeurt verder vanuit een gedurende vijftien jaar opgebouwd netwerk van diensten, organisaties en beroepsmensen die met gezinnen die in kansarmoede leven in contact komen en hen het laagdrempelig te sms’en berichtje doorgeven.

Waar actief?

De toeleiding gebeurt in 5 Vlaamse lokale regio’s: Leiestreek, Vlaamse Ardennen, Scheldeland, Brabantse Kouters en Pajottenland.

Waar ontdek ik nog meer?

Nog meer kan je ontdekken op www.bijeva.be, www.crowddonation.be en Facebook.

Doneer

10€, 100€, 25€, 50€

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Doneer” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar top