Opvang

50,00150,00

Opvang:

‘Een job is de beste garantie om uit de armoede te blijven’, hoor je vaak. Dat klopt ongetwijfeld, maar toch ook niet helemaal.  Werkenden die een inkomen hebben dat een paar honderd euro boven de armoedegrens ligt balanceren vaker op het randje.

Artikelnummer: opvang Categorie: Tags: ,

Opvang

‘Een job is de beste garantie om uit de armoede te blijven’, hoor je vaak.

Dat klopt ongetwijfeld, maar toch ook niet helemaal.  Werkenden die een inkomen hebben dat een paar honderd euro boven de armoedegrens ligt balanceren vaker op het randje.

Men moet niet alleen rekening houden met het inkomen maar ook met wat je ermee kan doen.

Dat de huur- en energieprijzen de voorbije jaren zo sterk zijn toegenomen, zullen werkenden met een laag inkomen, die op de wachtlijst staan voor een sociale woning, wel degelijk gevoeld hebben.

Doordat zij in een minimumloon job zitten mag er niet al te veel tegenvallen.

Daar komt nog bij dat zij vaak in jobs en sectoren werken die flexibiliteit verwachten.

Die onregelmatige werkuren maken de combinatie met kinderen moeilijker, zeker voor alleenstaande ouders met peuters, kleuters en jonge kinderen.

Bij overschakelen op een deeltijds werkritme, als dat al kan zonder ander werk te moeten zoeken, laten de gevolgen zich raden.

En als hulp uit hun sociaal netwerk (ouders, familie, vrienden, buren, collega’s) niet kan moet elders gezocht worden.

Dan maar een kinderoppasdienst inschakelen. Zelfs aan 5 euro per uur loopt de kost al snel tegen de 400 euro per maand bij voltijds werken in ploegarbeid of in een variabele uurregeling.

Met een inkomen dat 200 euro boven de armoede grens ligt kan een alleenstaande ouder de kosten voor een kinderoppasdienst niet helemaal zelf betalen (armoedegrens = 1968 euro netto-inkomen/maand voor alleenstaande ouder met 2 jonge kinderen onder de 14 jaar).

Hoelang een kinderoppasdienst nodig is hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijden, hun vaardigheden en hun door ervaring verkregen evenwichtige levenshouding. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan men oppas zijn van jongere broertjes en/of zussen.

 

Wie is, hoe en waar werkt BiJeVa?

Wie?

BiJeVa vzw is een (onafhankelijke) vrijwilligersvereniging zonder winstuitkering die geen commerciële activiteiten ontplooit. De naam BiJeVa is een lettergreep woord dat als afkorting gemaakt is op grond van delen uit volgende verschillende woorden die doelen op initiatieven:

  • Bijzondere Jeugdvakanties
  • Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijdsaanbod

Hoe?

Om van betekenis te zijn of het verschil te maken voor kinderen die opgroeien in kansarmoede kiest vzw BiJeVa voor mogelijk maken in plaats van organisatie en aansturing.

De vraag is niet wat de beschikbare oplossing is, maar wat er in deze kansarmoedesituatie nodig is. Hulpzoekers vragen om een oplossing niet om toestemming.

De aanzet is dan ook laagdrempelig opgezet vertrekken vanuit de werkelijkheid. Het dienend voortrekkerschap van dat feitencratisch werken is in handen van bezielster Anny De Windt.

Anny begint aan hun keukentafel met niet-beoordelend luisteren om rekening te houden met wat voor hen zelf van betekenis is, in hun eigen specifieke context.

Haar houding is onvoorwaardelijk dingen mogelijk maken die bijdragen aan de mogelijkheden die ze hebben om het zelf en samen te redden op een manier die past bij wat ze kunnen en willen.

Dat doet zij door daarvoor belemmeringen te gaan weg nemen of op een andere manier te ondersteunen geholpen door een team van 35 vrijwilligers.

Ouders en kinderen helpt Anny op een manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en compassionele ontferming centraal staan, gericht op het verminderen van stress, geen onnodige bemoeienis hebben met het gezin en tools aanbieden rekening houdend met hoe diep zij in de problemen zitten.

Authentiek, met een goede vibe en een enorme drive gaat zij op zoek naar gezinnen die in kansarmoede leven, door bij goed weer op woensdagnamiddag en in het weekend in sociale wijken spelende kinderen aan te spreken of een babbel te maken met moeders met kinderen in de Aldi, Lidl en Action.

Zij vraagt ouders en kinderen niet hoe ze kan helpen maar sluit elke babbel af met te zeggen als ze van betekenis kan zijn, zij eenvoudig het berichtje “Anny bel mij eens” kunnen sms’en naar 0499 24 54 36.

Gezinnen die al ondersteuning krijgen van vzw BiJeVa geven dat ook door aan lotgenoten. De toeleiding gebeurt verder vanuit een gedurende vijftien jaar opgebouwd netwerk van diensten, organisaties en beroepsmensen die met gezinnen die in kansarmoede leven in contact komen en hen het laagdrempelig te sms’en berichtje doorgeven.

Waar actief?

De toeleiding gebeurt in 5 Vlaamse lokale regio’s: Leiestreek, Vlaamse Ardennen, Scheldeland, Brabantse Kouters en Pajottenland.

Waar ontdek ik nog meer?

Nog meer kan je ontdekken op www.bijeva.be, www.crowddonation.be en Facebook.

Je wil als donateur dat jouw centen 100% terechtkomen bij diegene aan wie je ze schonk en dat die ze 100% uitgeeft aan het goed doel.
Dat kan u met een kleine moeite in actie brengen via PC bankieren en mobiel bankieren van jouw eigen vertrouwde bank.

Je krijgt vanaf 40 euro per kalenderjaa , ook als die 40 euro uit diverse giften is ontstaan, je attest van BiJeVa vzw per post, eind februari van het jaar ná de gift(en).

En jij zelf moet daar niets meedoen. Wij verwittigen de belastingdienst. Die regelt jou belastingvermindering automatisch. Zo kost jouw bijdrage slechts iets meer dan de helft van wat jij gaf.

Belangrijk om weten
Een fiscaal attest kan enkel uitgeschreven worden op naam van wie de gift heeft overgeschreven naar BiJeVa vzw!

Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar?

Wil jij zelf bepalen waaraan BiJeVa vzw jou centen moet uitgeven om directe invloed uit te oefenen op de oplossing van hun problemen.

Heel veilig toch om je gift over te schrijven , naar IBAN: BE55 0015 0850 9644 / BIC GEBABEBB t.n.v. BiJeVa vzw, Katstraat 15 – 9340 Lede.

Bovendien wordt het volledige bedrag van jouw gift direct afgeschreven en overgemaakt naar de bankrekening van BiJeVa vzw.
Er blijft dus niets van jouw gift achter bij een betaaldienstaanbieder (tussenpersoon). Ook jouw bankgegevens niet!

 

Bij de grote goede doelen gaat in het beste geval 30% van uw donatie direct op aan de kosten die het goede doel maakt door de diensten in te huren van commerciële wervingsbedrijven. Vaak meer!

Omdat grote doelen dankzij hun naamsbekendheid meer nalatenschappen en andere inkomsten (o.a. venture philanthropy) waar geen werving voor nodig was (dus gratis geld) krijgen en die creatief in de weging worden meegenomen, is hun norm waarmee aangegeven wordt hoeveel procent de kosten van fondsenwerving bedragen t.o.v. de inkomsten ervan, helemaal niet informatief.

Die norm zegt helemaal niets en kan zelfs weerzinwekkende businesscases doen ontstaan.
Het zou correcter zijn bij het professionaliseren van het gesteunde doel om het winstgevend te maken te kaderen in het commercialiseren van de sociale economie door investeerders in liefdadigheid.

We hebben daar op zich niets op tegen. We vinden alleen dat de zaken duidelijker verteld moeten worden.

Zodat het niet meer misleidend is voor degenen die denken dat hun geld goed terechtkomt. Zeker wanneer zij eenmalig het goede doel willen steunen.

Diversen

100€, 150€, 50€

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Opvang” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
Scroll naar top